Påskdagsandakt

Nyhet Publicerad

Från Bollebygds kyrka. Med Romano Scropeta, präst, pastoratets körer, Eva Hell Widfeldt, Torbjörn Widfeldt,Frida Uneback Malm, flöjt, Ulrika Dahlberg och Bengt Danielsson, trumpet.

På påskdagens gudstjänst i Bollebygds kyrka medverkar av tradition församlingens samtliga körer tillsammans med instrumentalister. I denna inspelning har ett urval gjorts av de körsånger som brukar framföras. Tre instrumentalister medverkar (övriga instrument är inspelade virtuellt).

I gudstjänsten ingår följande musik:

  • Tornmusik för två trumpeter
  • ”Kristus är uppstånden” – processionssång för Påskdagen för barnkör, ungdomskör, våga sjunga-kör, blandad fyrstämmig kör och instrument; text & musik: T. W.
  • Psalm 154 ”Dina händer är fulla av blommor”
  • Psalm 151 ”Denna dag stod Kristus opp”
  • ”Kristus är här” (kanon) text: K. Hesslefors Persson; musik: K. Wall Källming
  • ”Gud, du kan vända tårarna” text o. musik: John L. Bell  arr. T.W.
  • ”Sinfonia di Chiesa” för två trumpeter och orgel; musik: T. W.

Psalmerna och körsångerna är inspelade i multitrack med 1-2 sångare åt gången