Bild på händer som skickar ett pappershjärta
Foto: Kelly Sikkema /Unsplash

Information med anledning av coronapandemin

Nyhet Publicerad Ändrad

De flesta pandemi-restriktioner togs bort 9 februari.

Pandemirestriktioner som gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap togs bort 9 februari. Följande rekommendationer kvarstår fortfarande:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Läs mer aktuella coronarestriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats.