Gudstjänst på annandag påsk

Nyhet Publicerad

Från Bollebygds kyrka. Med Anders Järnbratt, präst, Eva Hell Widfeldt, psalmsång och Torbjörn Widfeldt, psalmsång och orgel.

I texterna till Annandag påsk ingår berättelsen om hur två lärjungar på vandring till byn Emmaus fick sällskap av den uppståndne Jesus, vilka de till en början inte kände igen. De blev gripna av hans sätt att förklara hur korsfästelsen hörde ihop med förutsägelserna om Messias lidande hos Mose och profeterna. Väl framme övertalar de Jesus att stanna kvar över natten hos dem. När Jesus vid kvällsmåltiden bröt brödet och gav åt dem ”öppnades deras ögon” och de kände igen honom, men i samma ögonblick försvann han ut deras åsyn (Lukas 24:13-35).

Denna text har inspirerat till psalmen ”Bliv kvar hos mig”, där Emmaus-lärjungarna nämns i tredje versen.

I denna inspelning framförs även en orgelfantasi över nämnda text, med denna koralmelodi som grund. I det tematiska materialet ingår även ett fragment från Sv. Ps. 39 ”Jesus från Nasaret går här fram”.

I gudstjänsten ingår följande musik:

  • Psalm 517 ”Världen som nu föds på nytt”
  • ”Vandringen till Emmaus” orgelfantasi över Sv. Ps. 189 ”Bliv kvar hos mig” musik: T. W.
  • Psalm 189: 1, 3-4 ”Bliv kvar hos mig”