22 april 2021: Den gode herden

Nyhet Publicerad

Andakten hålls av Anders Jernbratt, präst, Torbjörn Widfeldt och Eva Hell Widfeldt, psalmsång och Bollebygds barnkör med solist Moa Wessberg.

Psalm 558 "Herren är min herde god"

Herren är min herde god, mig skall intet fattas.
Han mig för till källans flod, när av törst jag mattas.
Han mig vederkvicker väl på de ängar gröna,
där en ljuvlig ro min själ i hans vård får röna. 

För sitt namn han låter mig aldrig vilse fara,
leder mig den rätta stig, där jag trygg kan vara.
Om jag går i mörkrets dal, jag dock icke rädes:
Gud, min tröst i alla kval, du är där tillstädes. 

Med din stav, ditt ord och råd du mig troget leder,
och ett bord av idel nåd du åt mig bereder.
Godhet blott skall följa mig hela levnadsdagen.
Sist jag varder upp till dig i din boning tagen. 

Psaltaren 23

Herren är min herde, mig skall inget fattas,
han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen. 

”Den gode herden” – sång för barnkör (Bohl/Leijon)

Den gode herden leder sina får.
Han för dem fram till klara vattenställen.
På gröna ängar låter han dem gå
och leder hem till fållan framåt kvällen 

Han känner varje får och varje namn.
Så trygga i hans närhet kan de vara.
När vargen kommer lyfter han sin stav.
Den är ett säkert skydd i varje fara. 

Den gode herden, det är Jesus Krist.
Han känner oss och visar oss på vägen.
Och han har lovat vara med var dag
och hjälpa oss på vandringen i världen.
(Anita Bohl)​