Foto: Lotta Sundberg/IKON

Living Stones Singers

Living Stones Singers är en kör för barn i åldern 6-10 år, onsdagar kl. 17.30-18.15 i Bollebygds församlingshem. Terminsstart: onsdag 13 sept

Övning i Bollebygds församlingshem onsdagar kl. 17.30-18.15. Skjuts/samåkning kan vid behov arrangeras, ring expeditionen 033-22 26 00.

Höstterminen börjar den 13 september. 

Körledare: Gabriel Henningson. 
Pedagoger: Kajsa Svantesson och Anna-Karin Andersson