Foto: Ing-Marie Johansson

Kyrkorna

I Bollebygds församling finns två kyrkor, Bollebygds kyrka och Olsfors kyrka. Till det yttre kan de te sig ganska olika men till det inre är båda heliga rum för att tillbe Gud.

Bollebygds kyrka är byggd i mitten av 1800-talet och Olsfors kyrka är något yngre, invigd 1916.