Foto: Alex&Martin/Ikon

Kyrkokören i Bollebygd

Kyrkokören är församlingens blandade vuxenkör för dig som vill vidareutveckla din röst och din förmåga att sjunga tillsammans. Kören sjunger vid stora kyrkohögtider och uppför också några större körverk varje år.

Med anledning av pandemin

Verksamheten bedrivs utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Kom ihåg att hålla god handhygien och stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Bollebygds Kyrkokör sjunger som regel fyrstämmig repertoar (sopran, alt, tenor och bas) som spänner från enklare sånger (t ex Taizé-sånger) till större kyrkomusikaliska verk (t ex ”Ein deutsches Requiem” av Brahms). Här ett exempel:

Tidigare körvana är önskvärd, men inte nödvändig. Däremot förväntas ett gott musiköra och en positiv inställning till utveckling av rösten och samsjungandet. Man förväntas också delta regelbundet i både de gemensamma övningarna och framträdandena. Som komplement till de gemensamma körövningarna erbjuds som regel specialinspelade övningsfiler för enskild övning. Kyrkokören framträder i församlingens gudstjänster (som regel klädd i körkåpor) några gånger per termin, samt med egna konserter någon gång per termin. Gästframträdanden i andra kyrkor (t ex Carolikyrkan i Borås, Domkyrkan i Göteborg m.m.) förekommer tidvis. Provsjungning för nya medlemmar.

Körledare: Torbjörn Widfeldt

Övning torsdagar 19.00-21.15 i Bollebygds kyrka

Torbjörn Widfeldt

Torbjörn Widfeldt

Bollebygds pastorat

Organist, Musiker