Gudstjänst i hemmet

Här följer en enkel ordning för bön i hemmet, om du inte kan eller vill ta dig till kyrkan. Oavsett var vi befinner oss så är vi många som ber tillsammans. Gud välsigne vår gudstjänst!