Församlingsinstruktion

Alla församlingarna i Svenska kyrkan har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I vår församlingsinstruktion beskriver vi hur dessa uppgifter utförs.