Församlingens färdriktning

För varje pastorat (Bollebygds- och Töllsjö församlingar) ska det finnas en församlingsinstruktion. Det är ett gemensamt dokument mellan församlingarna, pastoratet och Göteborgs stift. En programförklaring som tillsammans med andra kortsiktigare måldokument och budget anger identitet och riktning för församlingarnas liv och arbete. Det har handlat om att göra en omvärldsanalys, ett program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Den ska även behandla barnens perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys.

Nu är en gemensam församlingsinstruktion antagen av kyrkoherde och kyrkofullmäktige. Den har också godkänts och utfärdats av Göteborgs domkapitel.

Det är dokument, inte i första hand för pärmen i bokhyllan, utan en färdriktning för våra församlingar. Det betyder att den ska omsättas i praktisk handling, så långt det är möjligt! Du får gärna höra av dig till Madeleine Forsberg om du har frågor och tankar om detta.

Nedan finner du en länk till Församlingsinstruktionen.

Församlingsinstruktion