Foto: Magnus Aronson /IKON

Fadder

Som fadder är man utvald till att vara en speciell vuxen i den döptes liv. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.

Den som utses till fadder ska själv vara döpt. Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i dess fortsatta liv, att komma ihåg barnet på dopdagen och hjälpa barnet förstå vem Gud är och vad dopet betyder.

Klicka för att läsa mer om att vara fadder.