Foto: Magnus Aronsson /IKON

Dopsymboler

I dopet finns symboler som hjälper oss att förstå dopet.

Dopklänningen

De flesta barn döps i en dopklänning, eller dopdräkt. Dess vita färg symboliserar renhet, glädje och fest. Att klänningen är lång är en symbol för att man får växa i tron och i sitt dop – genom hela livet!
Ibland finns en dopklänning i släkten som har använts i generationer. Andra väljer en egen, ny dopklänning för sitt barn. Man kan också låna dopklänning på pastorsexpeditionen.

Vattnet

För ett ”giltigt” dop krävs vatten – om så bara en droppe!
Vattnet har en livsavgörande betydelse för mänskligheten och dessutom starka symboliska och bibliska betydelser.
Vattnet är källan till allt liv. Jesus säger att det vatten som Han ger är källan till evigt liv och att den som dricker av det vatten Han ger aldrig ska törsta! (Joh. 4:14)
Med vatten tvättar vi oss rena – och det är också det som sker i dopet.

Dopljuset

I samma stund som dopet sker tänds det lilla dopljuset med hjälp av lågan från det stora Kristusljuset i kyrkan. Det är stort, nästan överväldigande! Så får vi påminnas om Jesus som världens ljus, som det ljus som segrar över mörkret. Att tända dopljuset blir också en uppmaning och uppmuntran till den nydöpte att lysa upp vägen för andra människor.
Efter dopet får man ta med dopljuset hem. Använd det, tänd det! Kanske vid aftonbönen eller på dopdagen! När ljuset brunnit ut kan du hämta ett nytt på pastorsexpeditionen.