Foto: Håkan Sjunnesson/Ikon

Delta

Vill du delta i en aktivitet? Vi har mötesplatser för alla åldrar, där vi utvecklas tillsammans och får möjlighet att lära känna Gud.