Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Betraktelser

 I varje kyrkoblad delar vår kyrkoherde Urban Olander med sig av tankar i tiden.