Foto: Ing-Marie Johansson

Olika slags begravningar

En begravning är ett tillfälle till avsked. Svenska kyrkan i Bollebygd ansvarar för begravningsverksamheten oavsett om den sker i kyrkan eller om man väljer en borgerlig begravning. Detta ansvar innebär att Svenska kyrkan ska tillhandahålla gravplatser, utföra kremationer och gravsättningar och bekosta fastigheter och personal för att kunna tillgodose detta.

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan följer en fast ordning – men utifrån den ordningen finns ganska stora möjligheter att själv vara med och utforma gudstjänsten så att begravningen blir personlig. Kanske har man önskemål om vissa psalmer, bibelord eller andra texter, kanske vill man höra ett musikstycke eller att någon sjunger en sång.

Före begravningen får de anhöriga träffa prästen som ska förrätta begravningsgudstjänsten. Då finns det möjlighet att tala om dessa önskemål, om vad som ska ske under begravningen och också samtala om den som har dött.

Borgerlig begravning

Om du inte tillhör Svenska kyrkan eller av någon anledning inte vill ha en begravningsgudstjänst i kyrkan finns det möjlighet att i stället anordna en borgerlig begravning. I begravningsavgiften (som alla folkbokförda i Sverige betalar) ingår att kyrkan ska tillhandahålla en lokal utan religiösa symboler för sådana förrättningar. I Bollebygds pastorat finns Bollebygds församlingshem tillgängligt. Då plockas kristna symboler som kors och annat bort.

Det finns inget särskilt regelverk för borgerliga begravningar, inte heller kring begravningsförrättaren. Ceremonin kan istället förrättas av en anhörig, en vän eller någon annan man själv valt för detta uppdrag.