Barnkörer

Nyfiken på musik? Här får barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sin musikalitet. Välkommen att vara med och sjunga!

Barnkören i Bollebygd

Bollebygds Barnkör är för barn från och med förskoleklass till och med årkurs 3. Kören sjunger mestadels enstämmiga sånger (ibland även med två eller fler stämmor, ibland även med enskilda röster som solister). Här ett exempel:

https://www.svenskakyrkan.se/bollebygd/nyheter/en-plats-for-mig

Förutom att träna på sånger att sjunga i gudstjänst tränar vi även lyssnande, röstomfång och kortare solosång. Att sjunga absolut rent är inget krav, men ett hyfsat gott musiköra önskvärt. Barnkören framträder i församlingens gudstjänster (som regel klädd i körkåpor) några gånger per termin. Inget inträdesprov, men man förväntas delta regelbundet i både de gemensamma övningarna och framträdandena. Föranmälan obligatorisk till körledare Torbjörn Widfeldt.

Körledare: Torbjörn Widfeldt

Övning torsdagar 17.30-18.15 i Bollebygds kyrka

Barnkören i Töllsjö

Barnkören är för barn i årskurs F-3.

Körledare: Maria Särnbratt

Övning onsdagar 13.45-14.30 i Töllsjö församlingshem

Living Stones Singers

Living stones singers är för barn i årskurs F-4.

Körledare: Maria Särnbratt

Övning torsdagar kl 16.15-17 i Olsfors kyrka

Mellankören

Körledare: Maria Särnbratt

Övning onsdagar kl 18-19 i Utposten/Nya församlingshemmet