Att vara fadder

Att bli vald till fadder är ett stort och hedrande uppdrag. Det finns egentligen ingen åldersgräns för att vara fadder, men man ska vara döpt och helst också konfirmerad. Fadderns främsta uppgift är nämligen att hjälpa barnet att förstå vem Gud är och vad dopet betyder och att be för barnet. Man ska också vara ett stöd för barnet genom livet.

Kanske kan man som fadder uppmärksamma dopdagen på något sätt (den viktiga dagen brukar annars lätt glömmas bort!) eller tända ett ljus för sitt fadderbarn när man går till kyrkan!