Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

#Sommarkyrka

Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs gamla kyrka är öppen 1 maj - 31 augusti, tisdag - söndag, kl. 10 – 16.

Under tiden 2 - 27 juli är Bokenäs gamla kyrka vägkyrka med kaffe-servering tisdag-lördag, kl. 11-17.

Bokenäs gamla kyrka