Docka i tyg.
Foto: Camilla Arvidsson

Temasamlingar

Hur går ett dop till? Vem var Noa? Vad är gyllene regeln? Det är frågor som vi försöker besvara på våra temasamlingar.

Två gånger varje termin erbjuder Svenska kyrkan i Boden alla elever i förskoleklass till årskurs 3 att vara med på temasamlingar, helst i den distriktskyrka/församlingskyrka som skolan tillhör. Om det är svårt för skolan att komma till kyrkan kan emellertid distriktets/församlingens personal komma till skolan.

Samlingarna handlar bland annat om kyrkans högtider, Bibeln och internationellt arbete. Under tre år får eleverna del av tolv olika teman.

Arbetet med förskoleklass till årskurs 3 är de kyrkliga arbetslagens gemensamma ansvar. Genom detta vill vi att eleverna ska komma i kontakt med många av de olika yrkeskategorier som arbetar inom kyrkan och ge dem en glimt av kyrkans tankar samt lära sig mer om sin närmiljö.