Sociala medier

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du kommunicerar med oss på sociala medier.

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll (till exempel skriva kommentarer, dela ett inlägg, skicka ett direktmeddelande, ladda upp en bild) på någon av våra publika sidor så kommer dina personuppgifter att behandlas. Det kan vara genom att ditt namn blir synligt och klickbart eller att dina intressen loggas. 

Dina personuppgifter lagras/används alltid i den tjänst du publicerat dem i (till exempel Facebook). Svenska kyrkan Boden har ingen kontroll över hur dessa leverantörer hanterar dina uppgifter, det regleras helt av deras villkor.  

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd enligt GDPR. Ett exempel på känsliga personuppgifter är religiös tillhörighet. 

Du kan alltid radera det du har publicerat (till exempel kommentarer) och sluta gilla/följa Svenska kyrkan Bodens konton för att minska de personuppgiftsbehandlingar som görs när du interagerar med Svenska kyrkan Bodens konton. Observera att om du väljer att skicka privata meddelanden till oss erbjuder Facebook inga möjligheter att radera konversationen.  

Det går också att som användare blockera eller spärra Svenska kyrkan Bodens konton. 

Överföring till tredje land

Publicering på sociala medier innebär oftast att det material som publiceras förs över till länder utanför EU och EES, framför allt USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna.  

Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras.  

Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran.  

Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni väljer att dela innehåll på sociala medier.