Skogskyrkogården i Boden.
Foto: Andreas Nygren

Skogskyrkogården

Vi söker gravrättsinnehavare på Skogskyrkogården. Skyltar har satts ut på följande gravar:

3 220                 BROSTRÖM

3 419                 NILSSON

3 450                 ERLANDSSON

3 516                 HOLMGREN

3 601-602        LINDAHL

3 616-617        ANDERSÉN

3 646-647        HANSSON

3 727-728        FREDRIKSSON

3 846-847        LUNDSTRÖM

3 865                 RAPP

3 892                 SVANBERG

3 1177-1178   NORDSTRÖM, ALMER

3 1230               LANTZ

3 1535               SELBERG

3 1618               HAAPANIEMI

3 1713               KERTTU

3 2019-2020   SELBERG

3 2053               VIKSTRÖM

3 2068-2069   STRÖM

3 2125               ENGSTRÖM

3 2246               NILSSON