Skogskyrkogården i Boden.
Foto: Andreas Nygren

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården och Skogskapellet ligger i Södra Svartbyn och togs i bruk 26 augusti 1978. Kyrkogården är invigd till en kristen gravplats, men inte kapellet. I Skogskapellet finns möjlighet till borgerliga begravningar eller till begravningar i annan religiös ordning. På Skogskyrkogården finns det plats för kistgravar, urnor samt en minneslund. Det finns även en muslimsk begravningsplats.

Hitta hit: 

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se

Vi arbetar på Skogskyrkogården

  Ängel på en gravsten.

  Gravskötsel

  Det är gravrättsinnehavaren som ser till att gravplatserna är i vårdat skick medan kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av de allmänna ytorna.

  Gravsten i behov av säkring.

  Gravsäkring

  I slutet av sommaren genomförs gravsäkring på kyrkogårdarna i Boden. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar.

  Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

  Vi söker gravrättsinnehavare

  Bodens pastorat saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på våra kyrkogårdar. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingsexpeditionen.