Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Skatten

Söndagens barnsamling

Skatten är vår barnsamling under gudstjänsterna. 

Vi jobbar i Rörvikskyrkan