Sävasts församlingsråd

2022-2025

Ledamöter: 

Lennart Synnergren - ordförande
Lars Wäppling - vice ordförande
Stina Aronsdotter
Johan Nevanperä
Birgit Blombäck
Pär Grönberg

Ersättare: Rasmus Börlin, Eberth Gustafsson, Eva Wälivaara