Foto: Pia Lundberg

Sinnesromässan ger utrymme för alla

Nyhet Publicerad Ändrad

Sinnesromässan är ett återkommande inslag bland gudstjänsterna i Överluleå kyrka. Men vad är en Sinnesromässa? Hur går det till? Och finns det verkligen plats för mig?

Sinnesromässan har sitt ursprung ur 12-stegsrörelsen som utvecklades i USA under slutet av tjugotalet. Teologen Reinhold Niebuhr skapade ett program med 12 steg ut ur alkohol-, och senare även narkotikamissbruk. Innehållet är kristet, Gud är den större kraft som ska vara mitt stöd ut ur missbruket. I Boden är Sinnesromässan nu inne på tredje terminen och vi firar den i samarbete med RIA-Oasen.

Sinnesro leder tanken fel. Man tänker gärna att det är en stund av stillhet, tystnad och meditation. I själva verket är det tvärt om, det är mycket prat. Vi uppmuntrar till att alla som deltar berättar om sina erfarenheter av livet, det som varit svårt, det som skaver och gör ont och det som man gärna vill dela med sig av. Delandet kan vara en berättelse men lika gärna en dikt eller en sång, eller varför inte en improvisation på orgeln? Allt är möjligt. Det brukar bli mycket sång och musik i olika stilar.

 

 

Foto: Gustaf Hellsing

Gudstjänsten är enkel och det krävs inga förkunskaper för att fira Sinnesromässa, vilket är något som uppskattas av dem som kommer. Delandet är en viktig del av gudstjänsten men vi läser också texter ur Bibeln och predikar. Vi som deltagare formar själva gudstjänsten strax innan klockorna ringer, vilket skapar en känsla av delaktighet.

I nattvarden har vi valt att använda alkoholfritt vin. Annars skulle några uteslutas ur gemenskapen och det vill vi förstås inte. I Sinnesromässan ska alla rymmas och få plats.

Under gudstjänsten är man fri att röra sig i rummet om det kryper i kroppen. Under nattvarden har vi olika ”stationer” där man kan tända ljus, skriva böner, få enskild förbön eller bara sjunga med i sångerna - valfriheten är stor.

Gudstjänsten avslutas alltid på samma sätt. Vi samlas framme i kyrkan, tar varandra i händerna och ber Sinnesrobönen. Den bönen skrev Reinhold Niebuhr 1926. Därefter sjunger vi Må din väg gå dig till mötes som en avslutande hälsning till varandra. Efter gudstjänsten fikar vi längst ner i kyrkan innan vi lämnar gemenskapen för den här gången.

 

 

Foto: Alex & Martin

I Överluleå kyrka firar vi Sinnesromässa första fredagen i varje månad, även om en och annan helgdag förändrar schemat något. Gudstjänsten börjar kl 18.30. Om du vill hjälpa till på något sätt så samlas vi 17.45 för planering och utformning av kvällens gudstjänst. Vi har upptäckt att hur vi än planerar så blir varje gudstjänst helt unik. Vi anar att Den Helige Ande hjälper oss mer än vi någonsin kan ana. Så ska det vara i en levande gudstjänst.

Så här lyder Sinnesrobönen:   
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.    

Vid pennan

Ivar Sundström, präst i Svenska kyrkan i Boden