Anna Ardin, Hans Johansson och Åsa Öqvist vid kontraktskonventet "Politisk och profetisk diakoni" i Överluleå kyrka i oktober 2020.
Foto: Camilla Arvidsson

Politisk och profetisk diakoni

Diakonen och författaren Anna Ardin vill se en kyrka som står på de förtrycktas sida, påtalar systemfel och slåss för nödvändiga förändringar. I helgen har hon föreläst för präster, diakoner och andra intresserade på plats här i Boden.

Under två dagar har Svenska kyrkan Boden i samarbete med Johanneskyrkan/Equmeniakyrkan haft Anna Ardin på besök i Boden för att föreläsa och leda workshops om kyrkans profetiska uppdrag att stå på de förtrycktas sida.

Anna är själv diakon i Equmeniakyrkan och författare till boken Politisk och profetisk diakoni. Hon skriver bland annat: ”Politisk och profetisk diakoni handlar om kyrkans röstbärande roll, och om hur diakonin måste utmana den makt som förtrycker om vi menar allvar med att vi ska stå på det förtrycktas sida.

På fredagen kunde präster och diakoner från Equmeniakyrkan och från Svenska kyrkan i Luleå, Boden, Råneå och Jokkmokk deltaga både digitalt eller på plats i Överluleå kyrka för att lyssna och samtala med Anna. Under lördagen var det sedan öppet för förtroendevalda, ideella medarbetare, församlingsaktiva och andra intresserade att ta del av Annas budskap. 

Hela arrangemanget var ett samarbete mellan Johanneskyrkan/Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan Boden.