Hand som håller i ett litet träkors.
Foto: Magnus Aronson

Mitt i coronakrisen satsar kyrkan extra på ungdomsrekrytering

Efter en sommar då många unga haft svårt att få sommarjobb och säsongsarbete satsar Svenska kyrkan i Boden dubbelt, och ger två nyexaminerade gymnasieungdomar möjlighet att arbeta som anställda volontärer i kyrkans verksamhet.

- Vi behöver många nya medarbetare de kommande åren. Att vara volontär har för en del blivit det första steget mot att utbilda sig och söka tjänst i kyrkan. Därför känns det självklart för oss att fortsätta ge unga vuxna den här möjligheten. Att vi just nu kan ta emot två volontärer är mycket glädjande, säger kyrkoherde Hans Johansson.

Sedan lång tid tillbaka erbjuder Svenska kyrkan i Boden ungdomar som har gått ut gymnasiet möjlighet att som anställda volontärer prova på vad arbete inom Svenska kyrkan innebär. Vanligtvis anställs en ungdom per år, men eftersom coronakrisen har försämrat ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden väljer man nu att utöka erbjudandet till att gälla ytterligare en ungdom.

- Jag är jätte tacksam för att få chansen att jobba i Svenska kyrkan i Boden. Jag tror att det kommer bli ett riktigt lärorikt år där jag får lära känna mig själv och bra erfarenhet om jag vill fortsätta jobba i Svenska kyrkan på något sätt i framtiden., säger Felicia Enberg.

I september börjar hon och Manfred Mattsson Stenman på sina anställningar som volontärer. Med handledning av en mer erfaren medarbetare får de planera och genomföra arbete tillsammans med andra, men också enskilt. De kommer bland annat att medverka i gudstjänster, personalsamlingar, barn- och ungdomsgrupper och annan församlingsverksamhet. Med utgångspunkt i ungdomarnas tidigare utbildning och intressen kommer de att ha lite olika inriktningar i sitt arbete. De kommer därmed att komplettera varandra och utgöra ett välkommet tillskott till kyrkans verksamhet i Boden.

- För många blir volontäråret första gången man får en egen lägenhet och tanken är att ungdomarna ska få växa som vuxna och förstå att det finns en positiv förväntan på vad de kan bidra med till kyrkans uppdrag och utveckling. Vi har en lång erfarenhet av att ta emot och rusta unga vuxna och skulle gärna se att fler församlingar och pastorat följde efter vår modell. Vi välkomnar Felicia och Manfred och hoppas få ge dem ett år av erfarenheter som kanske leder till framtida tjänst i Svenska kyrkan, avslutar kyrkoherde Hans Johansson.