Det bästa med att vara präst är det varierande och roliga arbetet, säger Tommy.
Foto: Camilla Arvidsson

”Man vill inte att jobbet ska ta slut”

Tommy Persson är Bollnäsbon som blivit Bodensare. Han berättar entusiastiskt om varför och hur han blev präst.

JAG LÄSTE teologi i Umeå och kom i kontakt med Svenska kyrkan genom Ålidhemskyrkan, som är en studentkyrka.
Efter besök i kyrkan blev Tommy så småningom kyrkvärd och sedan kände han att
han ville vidareutvecklas och bli präst. Att vara präst ser han både som ett kall och som ett yrke, men är noga med att poängtera att själva kallet inte nödvändigtvis behöver vara något stort och omvälvande. Det ser olika ut för olika människor. Precis som det är med prästerna själva. En del har vetat om att de vill bli präster ända sedan de konfirmerades. Andra har valt att slå sig in på prästbanan senare i livet. Alla vägar är möjliga.
För att få bli präst i Svenska kyrkan måste först den sökande bli godkänd som prästkandidat. När du har skickat in din ansökan kommer en kallelse till en antagningskonferens.
– Jag studerade på Umeå universitet och då blev kontakten med Luleå stift lämpligast för mig, men det är annars inte bundet till inom vilket stift universitetet ligger.
Tommys antagningskonferens ägde rum på Stiftsgården i Skellefteå.

Svenska kyrkan är en bred gemenskap där alla är välkomna oavsett bakgrund och ålder.

DET GÅR alldeles utmärkt att läsa de universitetskurser som Tommy läste utan ett ja som prästkandidat. Däremot måste man ha en examen i teologi och vara godkänd som prästkandidat för att få gå prästutbildningen. I grundkursen i teologi får studenterna lära sig om olika religioner, för att senare fördjupa sig i olika teologiska områden inom kristendomen. Tommy har läst teologi i fem år och tagit
ut en kandidatexamen, men i realiteten har han läst poäng motsvarande en magisterexamen. Året efter att Tommy tog examen kom också kravet på att även ta ut en magisterexamen, så idag är det vad som krävs för att bli präst, en magisterexamen i teologi. Nästa steg i prästutbildningen är ett år på pastoralinstitut som finns i Uppsala eller Lund. Tommy läste i Uppsala där man tar in klasser om cirka 20 personer vid två tillfällen per år. Där varvades teori med praktik, då deltagarna fick öva på kyrkans olika ceremonier.

EFTER ATT ha klarat av prästutbildningens slutår var det så dags för prästvigningen som skedde i Luleå domkyrka i juni 2017 av stiftets dåvarande biskop, Hans Stiglund. Tommy minns dagen med glädje. Han var klädd i en mässhake från Nederluleå församling i Gammelstad, där han sedan tillbringade det följande året som pastorsadjunkt.
I församlingen fick Tommy en erfaren präst som mentor. Dennes uppgift var att
hjälpa och vägleda honom in i prästyrket. Året som pastorsadjunkt är obligatoriskt för nyblivna präster, och det är då stiftet som står för adjunktens lön.
Efter adjunktsåret sökte och fick Tommy en tjänst som präst i Svenska kyrkan i Boden.
– Jag har blivit så väl bemött här uppe i Norrbotten att jag kände att här vill jag stanna.
Han tjänstgör främst i Mikaelskyrkan och Edefors kyrka, men du kan stöta på honom inom hela Svenska kyrkan i Boden. Han har skaffat ett hus i Bredåker, och läget vid Luleälven är något som inspirerar.
– Tänk att få fira gudstjänster i en sådan miljö, säger Tommy.

Prästen möter människor i livets alla skeden; som dop, konfirmation, bröllop och begravningar.
Prästen möter människor i livets alla skeden; som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Foto: Camilla Arvidsson

Han bär så gott som alltid prästkrage när han är i tjänst och tycker att det är ett bra visitkort. Folk, oavsett sammanhang, ska veta att det är en präst de möter. Tommy upplever att Svenska kyrkan har ett stort förtroendekapital, och att man som präst kan göra skillnad i människors liv genom att på bästa sätt förvalta detta. Här får alla växa utifrån sina egna förutsättningar.

DET BÄSTA med att vara präst är enligt Tommy det varierande och roliga arbetet. Att få möta olika typer av människor i livets alla skeden, från dop och konfirmation vidare till bröllop och begravningar. Präst är verkligen ett mångsidigt yrke understryker Tommy. Allt ifrån att planera gudstjänster till att medverka vid bibelsamtal.
– Det är bredden och variationen som berikar, och gör att man inte vill att jobbet
ska ta slut. Och inte minst kamratgemenskapen i arbetslaget. Svenska kyrkan är en
bred gemenskap där alla är välkomna oavsett bakgrund och ålder. Vid exempelvis en gudstjänst bidrar alla de olika deltagarna med det som gör just dem unika. Här krävs inga förkunskaper.
En unik sak med prästyrket är den absoluta tystnadsplikten. Det som sägs i ett samtalsrum mellan dig och prästen får inte föras vidare till någon annan under några som helst omständigheter.
Yrket som präst innebär en hel del helgarbete, men då har man i stället möjlighet att vara ledig på vardagar. Fem veckors semester och en möjlighet att söka ledarskapsutbildning och gå vidare till att bli kyrkoherde ingår. Men Tommy Persson känner just nu att han bara vill fokusera på sitt uppdrag som präst, och på att finnas där för alla fantastiska människor han får möjlighet att möta runtom
i Svenska kyrkan i Boden.

PÅ FRÅGAN om präst är ett framtidsyrke svarar Tommy Persson ett oreserverat ja. Pensionsavgångar gör att det finns ett stort behov av nya präster. Och vilken annan arbetsgivare finns representerad i alla Sveriges kommuner? Det är ett yrke han verkligen vill rekommendera till dig som vill växa och ständigt utvecklas. För som präst är man aldrig färdiglärd. Och ingen dag är den andra lik.

Text: JOHAN E. SKOGLUND

Artikeln är hämtad ur Svenska kyrkan Bodens tidning Kyrkfönstrets påsknummer. Utgivning 3 april 2020.

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt, och från den finns inga undantag.
Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt, och från den finns inga undantag. Foto: Camilla Arvidsson