Stenkors
Foto: Hans /pixabay

Hej kyrkan!

Nyhet Publicerad Ändrad

Varje månad skriver någon av Svenska kyrkan i Bodens präster i Boden Gratistidning. Denna gång är det Rebecka Folkesten som delar sina tankar och känslor om kyrkan som en gemenskap.

När jag skriver detta är det söndagen den 17 september 2017 - kyrkovalsdagen. Kanske gick du in i kyrkan för att rösta idag. Att gå in i en kyrka väcker olika minnen, tankar och känslor hos oss. Jag tänkte dela några av de tankar och känslor som jag har haft om kyrkan som en gemenskap.

Att vara en gemenskap kan vara svårt. För några år sedan var jag på en gudstjänst med temat ”Hej kyrkan” där några unga vuxna vågade berätta om det svåra med att vara kyrka. Sammanfattningsvis så gav de uttryck för sorg, ilska och besvikelse över kyrkan. Jag kunde relatera till många av de känslorna och skrev:

”Hej, Kyrkan!
Igår påmindes jag om vad du gjort mot, för, och med mig. Tacksamhet, missmod,
glädje, rädsla, mod, frustration, frid, sorg… ja, många olika känslor dyker upp.
Under en lång period har jag längtat efter distans från dig. Att inte vara arg och
frustrerad på dig. Att inte behöva offra tid för dig. Att slippa behöva tjafsa med dig.
Men vad vore jag utan dig?
Ensam tror jag. Du har hjälpt mig att lära känna Jesus, min bästa vän. Du har hjälpt
mig att växa som människa och i tro. Du har lärt mig vad tillit, förlåtelse, nåd,
tålamod, barmhärtighet, givmildhet, kärlek, trohet och många andra livsviktiga
och fundamentala ord innebär i praktiken.
Jag älskar dig, inte på grund av att jag alltid känner för det, utan för att jag valt
att följa Jesus och därmed är en del av Kristi kropp; kyrkan.”

Kanske är du, liksom jag, en person som blivit besviken på kyrkan. Jag vill med denna text belysa att vi kan ha olika tankar och känslor om kyrkan på en och samma gång. Jag vill även uppmuntra dig att skriva ned eller uttrycka dina känslor och tankar om kyrkan högt. Jag tror att det händer något med oss när vi sätter ord på våra tankar och känslor. Vi är ärligare mot oss själva.

En präst i Halmstad, Per-Eive Berndtsson, sade i en artikel: ”Frukten av sanningen är att du är dig själv, naturlig och verklig. Du har kontakt med hela din person, är fri och kan lägga ned alla masker”.

Det gäller inte bara våra känslor och tankar om kyrkan, utan om hela livet: om
våra mellanmänskliga relationer och om relationen till Gud. Bibeln påminner oss om
att vi inte är ensamma i vår strävan efter att vara mer ärliga och sanna mot oss
själva:

”Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son,
skall vara med oss i sanning och kärlek.” (2 Joh 3)

Vid pennan

Rebecka Folkesten, pastorsadjunkt i Svenska kyrkan i Boden