Övre raden från vänster: Marianne Hansson ordförande i byaföreningen, Eva-Britt Larsson kassör och prästen Tommy Persson. Nedre raden från vänster: Tyra Hansson, Agne Sandberg och Hadar Hansson.
Foto: Harry Hannu och Margit Dyrander

Gudstjänst i Lakaträsk byastuga

Den 23 augusti, en varm sensommardag, samlades tiotalet besökare för att avnjuta en gudstjänst i Lakaträsk. Byastugan var stämningsfullt iordningställd med många tända ljus.

Vår präst Tommy predikade om budskapet att Jesus vill att vår tro ska hjälpa oss i våra liv, inte ge oss och andra tunga bördor att bära på våra axlar. Besökarna sjöng psalmer till gitarrackompanjemang av Julia och Karin. Den fina gudstjänsten avslutades med Tyras önskepsalm, ”Härlig är jorden”.

Marianne och Eva-Britt hade förtjänstfullt ordnat kyrkfika med smörgåsar och kaffe. Under kaffestunden berättade Sven-Erik att han är född och uppvuxen hos farmor i ett kolonat i Lakaträsk. Tyra berättade att hon är född på – ”Jungfru Maria bebådelsedag, när kon kalvade och ladugårdstaket rasade samman”.

Tack för en trevlig stund fylld av levnadsberättelser från bygden.

Text och foto: Harry Hannu och Margit Dyrander

kolonat

Ett försök med kolonat infördes år 1916. Tanken var att upplåta en jordlägenhet, eller kolonat, till odling och byggnation där alla arbeten skulle verkställas på statens bekostnad. Den som arbetat minst ett år vid ett kolonat och visat sig motsvara kraven kunde sedan söka en nybyggeslägenhet, som på sikt skulle kunna förvärvas med äganderätt. (Wikipedia)