Lena Sandling 2020

En psalm till tröst

Varje gång jag är på mitt gym i Råneå ser jag kyrkan medan jag värmer upp på gå-bandet. Kyrkan står där, iklädd en lite mörkare färg än tidigare, men ändå så fin med sina vackra fönster och sin stora spira.

Då kommer en psalm som tröstar i covid-19 tider till mig: Jesus för världen givit sitt liv (Ps 45). En psalm skriven av Lina Sandell. Jesus har gett sitt liv för oss, det hände på korset. Han har också uppstått för vår skull. Hur det än är i världen, med sjukdomar, krig och katastrofer, finns Jesus som har gett sitt liv för oss kvar. Han vill att vi ska vara lyckliga och fria.

Vi vet att det finns mycket som är svårt runt omkring oss, men då finns orden i tredje versen där: Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig. Vi får försöka att leva i den tacksamheten, nära Jesus.

/Lena Sandling, diakon