Prästen bryter brödet.
Foto: Kristin Lidell

Coronaviruset och Svenska kyrkan Bodens verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att kyrkorna i Boden fortsätter med vissa av sina verksamheter medan andra anpassas och en del tillfälligt ställs in.

SIDAN UPPDATERADES SENAST:

Måndag 23 mars kl. 16.30.

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. 

I nuläget vet vi inte säkert hur coronaviruset kommer att påverka Svenska kyrkan Bodens planerade verksamhet. Vi kommer sannolikt att vara tvungna att göra förändringar utifrån olika myndigheters direktiv och vår egen riskbedömning med väldigt kort varsel.

Idag vet vi inte heller hur länge vi behöver leva med olika restriktioner på grund av coronaviruset, men vi vet att vi gör det för att vi är rädda om varandra och att det är vår plikt att göra vad vi kan för att begränsa smittspridning i samhället.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkan att hålla öppet, fira gudstjänst och genomföra planerade kyrkliga handlingar, som dop, vigslar och begravningar.

Verksamheten för barn 0-12 år fortsätter också ungefär som vanligt. Det inkluderar även Liten och stor-grupperna.

Men eftersom coronavirusets effekt riskerar att ge allvarliga konsekvenser för äldre och multisjuka personer har vi med omsorg om dessa grupper beslutat att tillfälligt ställa in verksamhet som riktar sig till äldre personer, 65+. Det gäller även alla besök och andakter på äldreboenden i Boden. 

Vi kommer även att avstå från kyrkkaffen, och andra former av öppna serveringar i nuläget. 

Efter rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om att stänga landets gymnasieskolor har vi ställt om kyrkans ungdomsverksamhet, och KU-träffarna är igång fast under anpassade former. 

Svenska kyrkan Boden följer utvecklingen och kommer att utgå från allmänna råd från Svenska kyrkan på nationell nivå och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Prioritera handhygien och visa hänsyn

• Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och varmt vatten.
• Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Om du har symtom som förkylning eller hosta, visa hänsyn och stanna hemma för att undvika att smitta andra. Observera att regeringen under en period framöver har beslutat att slopa karensdagen.

Om du känner oro

Känner du oro är du välkommen till din kyrka. Våra präster och diakoner finns till för dig som vill prata med någon. Här hittar du kontaktuppgifter till dem. 
Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta deras chatt på nätet.

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Har du frågor?

Folkhälsomyndigheten.se - aktuell lägesinformation.

Krisinformation.se - samlad information från olika myndigheter. 

Har du frågor om hur Svenska kyrkan hanterar frågan kan du läsa här
eller kontakta kyrkoherde Hans Johansson, 0921-775 43.

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift