Meny

Coronaviruset och Svenska kyrkan Bodens verksamhet

Svenska kyrkan anpassar hela tiden sin verksamhet utifrån myndigheternas rekommendationer kring coronaviruset.

SIDAN UPPDATERADES SENAST:

Torsdag 18 juni kl. 11.17.

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. 

I nuläget vet vi inte i förväg hur coronaviruset kommer att påverka Svenska kyrkan Bodens planerade verksamhet. Vi är hela tiden tvungna att göra nya förändringar utifrån olika myndigheters direktiv och vår egen riskbedömning. Ofta med väldigt kort varsel dessutom.

Idag vet vi inte heller hur länge vi behöver leva med restriktioner på grund av coronaviruset, men vi vet att vi gör det för att vi är rädda om varandra och att det är vår plikt att göra vad vi kan för att begränsa smittspridning i samhället.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris.

 • Svenska kyrkan Boden fortsätter att hålla öppet, fira gudstjänst och genomföra planerade kyrkliga handlingar, som dop, vigslar och begravningar. Vi följer emellertid Folkhälsomyndighetens riktlinjer med max 50 personer i våra lokaler.
 • All verksamhet för barn och ungdomar 0-20 år har anpassats för att minska smittspridning, men fortsätter att vara igång. 
 • Eftersom coronavirusets effekt riskerar att ge allvarliga konsekvenser för äldre och multisjuka personer har vi med omsorg om dessa grupper beslutat att tillfälligt ställa in verksamhet som riktar sig till äldre personer, 65+. Det gäller även alla besök och andakter på äldreboenden i Boden. Eftersom vi inte kommer att kunna träffas på ett tag försöker vi hitta andra former av samvaro som riktar sig till dessa grupper. Bland annat sänder vi både gudstjänster, konserter och sångstunder via Svenska kyrkan Bodens facebooksida i en större omfattning än tidigare. 
 • Vi avstår från stora kyrkkaffen, och andra former av öppna serveringar i nuläget. Det inkluderar även gudstjänstformer där vi äter mat tillsammans.

Svenska kyrkan Boden följer utvecklingen och kommer hela tiden att utgå från allmänna råd från Svenska kyrkan på nationell nivå och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld!
 • Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och varmt vatten. 
 • Håll en armslängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd alternativa färdsätt.
 • Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badställen och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter. 

Om du känner oro

Känner du oro är du välkommen till din kyrka. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta deras chatt på nätet.

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Har du frågor?

Svenska kyrkan Bodens Verksamhet just nu

 • Gudstjänster (undantaget Messy Church, Middag med mersmak, Kreativ gudstjänst och Gud & spaghetti).
 • Kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar.
 • Vuxenkören Exodus.
 • Riddarskolor.
 • Barnverksamhet, även körer, för åldrarna 0-12 år.
 • Konserter och musikcaféer med möjlighet att sitta utspritt i lokalen.
 • Kyrkans Ungdom Heliganerna
 • Konfirmandundervisning.
 • Vuxenundervisning Alpha, Al Massira och Bibelsamtal i Mikaelskyrkan.
 • Internationellt café och syhjälpen i Rörvikskyrkan.
 • Samtalsgruppen Unga vuxna och Kvinnor i Bibeln.

Flera av aktiviteterna har anpassats med avsikt att minska smittspridning.

Verksamhet som fortfarande bedrivs idag kan komma att ställas in med kort varsel, så ta för vana att gå in ofta och läsa vad som finns uppräknat här. Listan uppdateras kontinuerligt. 

Om du ändå känner dig osäker på om den verksamhet du brukar besöka fortfarande bedrivs eller inte så kontakta den person som leder verksamheten. Du hittar kontaktuppgifter till all personal här.

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift