Någon spelar piano.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musik och lunch

Välkommen att äta lunch och lyssna till musik i Mikaelskyrkan.

Lunch ackompanjerad av pianomusik. Pris: vuxen 60 kr, barn 30 kr.
Anmälan senast torsdagen före till Helena, 0921-775 12, helena.ekstrom@svenskakyrkan.se.

Måndag 6 februari kl 11.30
Medverkande: Sofia Mikko - violin, Andreas Printz - piano.

Måndag 6 mars kl 11.30
Medverkande: Gustaf Löfgren - fiol och Andreas Printz - piano.

Måndag 24 april kl 11.30
Medverkande: Annelie Gustafsson - flöjt, Andreas Printz - piano.

Måndag 22 maj kl 11.30 
Medverkande: Andreas Printz - piano.