Sång i andaktsstund
Foto: alex och maritn

Musik och körer i Edefors församling

Sång och musik spelar en viktig roll i vårt gudstjänstliv. Församlingen har just nu två körer, kyrkokören och Ede-kören.

Kyrkokören

Kyrkokören övar på torsdagar kl 19-20.30 i församlingshemmet i Harads. Vi övar inför uppsjungning i samband med gudstjänster, musikgudstjänster eller konserter. 

Varmt välkommen, ny eller gammal körmedlem!

Kontakta Andreas Printz för mer information kring kyrkokören, 0921-775 82.

Edekören

Kör för daglediga, vi övar i projektform och sjunger tillsammans på sångstunder och gudstjänster på äldreboendet i Harads. Vi sjunger enklare sånger på svenska. Vi avslutar övningen med fika.

Alla är varmt välkomna!

Kontakta Karin Sandling för mer informamation kring Edekören, 0928-108 58.

Konsert

Under sommarmånaderna anordnas sommarkvällsmusik i kyrkan och på höst- och vårterminerna olika musikgudstjänster och konserter. Konsertverksamheten görs om inget annat framgår i samarbete med Sensus studieförbund.

Orglar

Den 15-stämmiga orgeln på läktaren invigdes år 1969 och är byggd av Grönlunds orgelbyggeri. I kyrkan finns också en flygel och en kororgel.