Rörvikskyrkans kör

Kören övar
Blandad kör med sånger i enklare stämmor.
Vänta ej. Kom och sjung med oss.
Övar tisdagar kl 19.00-20.30
Ledare Kjell Sandberg

Vi jobbar i Rörvikskyrkan