Lundagårdskapellet i Boden.
Foto: Andreas Nygren

Lundagårds kyrkogård

Lundagårds kyrkogård eller som den tidigare kallades Nya kyrkogården. Den invigdes 6 februari 1887 och utökades 1913 med Lundagårdskapellet. Klockstapeln som finns på Lundagård restes 1987. På denna kyrkogård finns det kistgravar, urngravar samt en minneslund. På Lundagård finns det inte möjlighet att öppna några nya kistgravar utan bara att ta över en återlämnad kistgrav.

Hitta hit:

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se

Vi arbetar på Lundagårds kyrkogård

  Ängel på en gravsten.

  Gravskötsel

  Kyrkogårdsförvaltningen har tillsammans med gravrättsinnehavaren ansvaret för skötseln av kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ser till att gravplatsen som han/hon ansvarar för är i vårdat skick medan förvaltningen ansvarar för skötseln av den allmänna ytan.

  Gravsten i behov av säkring.

  Gravsäkring

  Just nu pågår gravsäkring på kyrkogårdarna i Boden. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar.

  Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

  Vi söker gravrättsinnehavare

  Bodens pastorat saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på våra kyrkogårdar. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingsexpeditionen.