Lundagårds kyrkogård

Vi söker gravrättsinnehavare på Lundagårds kyrkogård. Skyltar har satts ut på följande gravar:

2 01 61    NIKANDER

2 02 52    STRAND

2 02 120  BERGGREN

2 02 124  EKLÖF

2 02 132  ERIKSSON

2 02 140  JOHANSSON

2 02 297  LINDBERG

2 03 29    ANDERSSON

2 03 58    FRIBERG, ERIKSSON

2 03 99    KARLSSON

2 03 104  AMNÉUS

2 03 141  OLSSON

2 03 142  RÖRLING

2 03 183  DAHL

2 04 16    LINDGREN

2 04 50    HEDSTRÖM, AHLMGREN, PLEIJEL, ANDERSS

2 04 127  NILSSON, BÄCKLIN

2 04 131  EKSTRÖM

2 04 151  HAMMARSTEN

2 04 163  JOHANSSON

2 04 238  FAHLSTRÖM, TJERNSTRÖM.

2 05 8       JOHANNESSON, BÖRJESSON, LINDSTRÖM.

2 05 11    LUNDBÄCK

2 05 32    GRAN

2 05 135  JOHANSSON

2 06 13    ISAKSSON.

2 06 21    ENBERG

2 06 62    NORDBERG

2 06 87    ANDERSSON

2 06 95    SMEDBERG

2 06 102  SVENSSON, HÅKANSSON

2 06 104  NILSSON

2 06 196  JONSSON

2 06 209  KARLSSON.

2 07 16    NILSSON, ISAKSSON.

2 07 72    ENBOM

2 07 82    HULTIN

2 07 84    PALMGREN

2 07 111  WALLSTRÖM, PETTERSSON, NORDIN, PELMAR-SÄFBE

2 07 125  BLOMQVIST

2 08 3      ABRAHAMSSON, RÖDIN.

2 08 28    AXELSSON, BERG, ENGVALL.

2 08 64    MYHRÉN, ENGQVIST, ANDERSSON.

2 08 77    LARSSON, HOFFMAN.

2 08 117  NILSSON

2 08 138  HEDVALL

2 08 147  NILSSON, KRIG.

2 10 11    LUNDSTRÖM, VALLSTRÖM.

2 10 22    NYBERG

2 10 33    NILSSON

2 10 34    SUNDELIN, ÅSTRÖM.

2 10 79    OLOFSSON

2 10 147 

2 10 166  LEOSSON, JOHANSSON

2 10 231  ÅBERG

2 11 5      HÖÖG

2 11 28    NORDBLOM, SANDBERG.

2 11 74    ERIKSSON, BENGTSSON.

2 13 57    JOHANSSON

2 13 134  PEDERSEN, LINDSTRÖM

2 13 290  ERIKSSON

2 14 87    LÖFGREN

2 14 154  JOHANSSON

2 L55 57Ö  LUNDSTRÖM

2 L67 17  JOHANSSON

2 L72 142  NILSSON

2 L72 149  SÄVE

2 L76 125  BERG

2 U15 35 IVARSSON

2 U15 55 ENGSTRÖM