Kursanmälan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig till en kurs som Svenska kyrkan i Boden anordnar.

Om du anmält dig till en kurs som Svenska kyrkan i Boden ska hålla eller arrangera har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allt kring kursen, t.ex. för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där fika eller mat serveras vid kurstillfället. Dina personuppgifter behandlas på basis av att det är nödvändigt för uppfyllandet av det avtal du anses ingå när du anmäler dig till kursen.

Det är alltid obligatoriskt att ange namn, e-postadress, bostadsadress och församling eller annan organisation du tillhör. Om du inte anger de obligatoriska personuppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda dig en plats på kursen.

Eftersom vi serverar fika, lunch eller dylikt på våra utbildningar efterfrågar vi även eventuella matallergier. Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att få behandla uppgifter om allergier eftersom det är en känslig personuppgift.

I vissa fall tar vi betalt för våra kurser, vilket innebär att vi behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare.

Uppgifter om namn, e-postadress, bostadsadress och enhet (församling eller annan organisation) kan komma att skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande. 

Fakturaunderlag sparas av Svenska kyrkan i Boden i tio år enligt Svenska kyrkans bestämmelser. Övriga uppgifter sparas i tre månader efter kursen, därefter gallras de ur systemet.