Konfirmand

Så här skyddas dina personuppgifter om du är konfirmand i Svenska kyrkan i Boden.

Genom att lämna in en anmälan ger vårdnadshavare, unga ledare och konfirmander samtycke till att Svenska kyrkan i Boden registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Svenska kyrkan i Boden och endast i syfte att administrera konfirmationen. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna igen. 

Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för evigt för historiska ändamål.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.  

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.