Foto: Malin Pihlgren Nylander

Kamel eller dromedar?

En långväga gäst!