Ängladekoration
Foto: Gustaf Hellsing

Juldagen

 

Samling

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen.

Gud, som är från evighet till evighet,
vi tackar dig som fötts som ett barn
och blivit människa i Jesus Kristus.
Öppna våra ögon
så att vi ser det under som sker
mitt ibland oss.
I Jesu namn.
Amen

Psalm 

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel SvPs 119 (Var hälsad, sköna morgonstund) eller 126 (Ett barn är fött på denna dag).

Gammaltestamentlig läsning 
Jesaja 9:2-7

Epistelläsning 
Första Timotheosbrevet 3:16

Evangelium 
Lukasevangeliet 2:1-20 (se ovan) eller Matteusevangeliet 1:18-25

Betraktelse

Tänk dig att du är i stallet tillsammans med Josef och Maria. Vad ser du? Vad hör du? Stanna till i tanken där en stund hos dem och fråga dig vad änglarnas ord betyder. Vem är det barn som har fötts i natt?

Just nu är vinterdagarna som kortast och många av oss tänder ljus för att skingra mörkret. Det är inte lätt att få syn på hoppet, när mörkret omsluter oss, men när det är som allra mörkast kommer Jesus till oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.

Förbön (63)

Gud vår Fader,
vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar,
om allt vad vi behöver dag från dag,
om bröd på bordet och en god hälsa,
om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa,
om tillgivenhet och trohet från vår medmänniskor,
om kärlek från dem vi har kära,
om fred på jorden.

Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste:
om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade,
om nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats,
om hälsa åt våra sjuka.

Vi ber dig för den ort där vi lever och verkar,
för våra grannar och vänner,
släktingar och arbetskamrater,
och för dem som står oss emot.
Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor,
om förnuft och god vilja för dem som regerar världen.

Vi ber dig för din kyrka, att hon blir ett ljus i denna värld, en väg till livet.
Vi ber dig för oss själva, om varsamhet i umgänge med andra,
om Jesu Kristi sinne.
Ty han är vårt ljus och vår väg,
och i hans namn ber vi.
Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn.
Amen.

Psalm  

En psalm kan sjungas eller läsas, t.ex. SvPs 121 (När juldagsmorgon glimmar) eller SvPs 122 (Dagen är kommen).