Icke medlem

Svenska kyrkan i Boden behandlar ibland även personuppgifter om personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Vi behandlar personuppgifter om personer som inte är medlemmar av skäl som härrör sig till kommunikation med våra medlemmar och administration kring begravningar.

  • För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter. Vi behandlar då uppgifter om dig som vårdnadshavare till en omyndig medlem för att kunna kommunicera med dig och medlemmen, till exempel om vad församlingen erbjuder för verksamhet. 
  • I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna. Vi behandlar dina personuppgifter för att församlingen ska kunna anordna begravningar. Vi sparar även uppgifter om vilka som är relationspersoner till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen.
  • Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om du är en närstående till en anställd, ideell eller en förtroendevald. Vi behandlar i sådana fall namn, personnummer, kontaktuppgifter och information om vilken relation du har med den anställde, förtroendevalde eller ideelle. Personuppgifter som rör närstående till anställda och förtroendevalda behandlas för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar.
  • Vi behandlar också personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter och i vissa fall kostpreferenser i samband med deltagande i någon av våra verksamhetsgrupper. Personuppgiftsbehandlingen sker då för att kunna kommunicera med dig och hålla dig informerad om eventuella förändringar i verksamheten. 

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som grundar sig på följande lagar: Lag om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lag om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lag om trossamfund 1998:1593. Vid deltagande i verksamhetsgrupper, och särskilt när det gäller deltagande för barn under 16 år, behandlar vi dina personuppgifter utifrån ett samtycke. I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller kommunikation och administration. Vi behandlar endast dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.