Sommarvy över Gunnarsbyns kyrkogård med utsikt mot Råneälven.
Foto: Camilla Arvidsson

Gunnarsbyns kyrkogård

Begravningsplatsen invigdes 1904 och gravkapellet uppfördes det följande året. Här finns det möjlighet till kistgravar, urngravar samt en minneslund.

Hitta hit: 

Ängel på en gravsten.

Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavaren som ser till att gravplatserna är i vårdat skick medan kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av de allmänna ytorna.

Gravsten i behov av säkring.

Gravsäkring

I slutet av sommaren genomförs gravsäkring på kyrkogårdarna i Boden. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar.

Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Vi söker gravrättsinnehavare

Bodens pastorat saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på våra kyrkogårdar. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingsexpeditionen.