Gunnarsbyns församlingsråd

2022-2025

Ledamöter: 

Lisbet Andersson - ordförande
Kerstin Engström - vice ordförande
Ann-Christin Pretty
Jenny Hansson
Mogens Amstrup jacobsen
Margareta Hansson

Ersättare: Michael Engström, Jan Lidberg, Emma-Maria Pretty.