Tre tända stearinljus.
Foto: Magnus Aronson

Gudstjänster Matteuskyrkan

Gudstjänsten är en mötesplats med Gud i gemenskap med andra. Vi får alla vara med och Gud tycker att vi är viktiga. Vi firar olika typer av gudstjänster i Matteuskyrkan och har gudstjänst tre av fyra söndagar.

Kyrkfönstret i Matteuskyrkan får påminna oss om Guds kärleksfulla närvaro i våra liv. Psaltaren 23 är det bibelord som inspirerade konstnären Marianne Öqvist.
Vattnet symboliserar Guds kärlek som sköljer över oss hela tiden. Stenarna är de svårigheter som vi möter i livet. Men oavsett vad vi möter och oavsett hur vårt liv ser ut just nu, är vi alltid omgivna, ”översköljda”, av Guds kärlek.

Kyrksalen i Matteuskyrkan.
Foto: Camilla Arvidsson

Matteusmässa

Matteusmässamässa är en gudstjänst med nattvard. Nattvarden är en helig måltid där vi får ta emot bröd och vin som vi tror är Jesu kropp och blod. I nattvardens måltid får vi ett personligt möte med Guds son samtidigt som vi är tillsammans med varandra.

Matteusgudstjänst

Under gudstjänsten firas inte nattvard. I gudstjänsten är det predikan, det talade ordet, som är det centrala. Vi möter Guds röst i Bibelns ord och i vår psalmsång.

Matteusgudstjänst för stora och små

Det är en gudstjänst för hela familjen, både stora och små.
Hela församlingen sjunger mycket och våra barnkörer deltar med körsång.
Vi har roligt tillsammans inför Gud och stämningen brukar vara på topp!

Taizémässa

Taizémässa är en gudstjänst med fokus på mycket tystnad. Vi sjunger enkla sånger från klostret Taizé i Frankrike och det finns möjlighet till personlig förbön. Vi firar även nattvard tillsammans. Kyrkorummet är fyllt av levande ljus och allt är mycket stilla.

Dopgudstjänst

Vi är glada över att så många vill döpa sina barn i Matteuskyrkan! Varje dopbarn får ett dopminne upphängt i ett av fönstren i kyrkorummet. Det är en dopdroppe som får påminna oss om hur vi genom dopet hör ihop i Guds stora, världsvida familj. Liksom havet består av droppar består Guds familj av alla döpta över hela världen, och som dropparna bär havet får vi bära varandra. Efter två år bjuds dopfamiljerna in till en särskild gudstjänst där de får hämta sin dopdroppe.

Vigselgudstjänst

Vill ni gifta er i Matteuskyrkan går det alldeles utmärkt. Kontakta församlingsexpeditionen 0921-775 00.

Begravningsgudstjänst

Det är givetvis möjligt att ha en begravningsgudstjänst med efterföljande minnesstund i Matteuskyrkan. Kontakta församlingsexpeditionen 0921-775 00.