Altaret i Rörvikskyrkan.
Foto: Camilla Arvidsson

Gudstjänst i Rörvikskyrkan

Sunday Service

Söndagar kl 10.00 firar vi Gudstjänst. Alla är välkomna att delta!

Every sunday at 10:00, we have a Sunday Service. Everyone is welcome to attend!

Lovsång och tillbedjan
En stor del av varför vi samlas till Gudstjänst är för att vi tror att vi människor är skapade till att tillbe något annat än människor och det mänskliga. Nämligen den Gud som är upphovet till allt det fantastiska vi ser. Detta tar sig bl.a. uttryck i sång till och om Honom i gudstjänsten. För oss är det viktigt att vi får uttrycka oss på ett sådant sätt som är naturligt för oss – vilket gör att det i våra gudstjänster finns en del som står upp, rör sig till musiken på olika sätt, lyfter händer, medan andra uttrycker sig mer stillsamt.

Undervisning och tilltal
Vi tror att Guds ord är vägledande för oss människor. I gudstjänsten vill vi undervisa från Bibeln och göra kopplingar för tillämpning in i våra liv och omständigheter idag. Detta sker bl.a. genom predikan, livsberättelser, genom att någon delar något som upplevs som ett angeläget tilltal från Gud och genom olika gudstjänsthandlingar som dop och nattvard.

Bön och förbön
När vi samlas tror vi att Gud är närvarande och vill gripa in i våra liv. Bönen med och för varandra är ett uttryck för detta där vi tillsammans får lyfta fram det utmaningar, glädjeämnen, sjukdomar, felsteg och missöden vi bär med oss. Längst fram i kyrkan kan man även tända ett ljus för sådant som kan vara svårt att nämna så bär resten av gemenskapen också fram detta inför Gud.

Gemenskap och omsorg
Gudstjänsten är inte bara en plats när vi kommer inför Gud, det är också ett tillfälle där vi möts som människor. Vi tror att Gud har skapat oss med behov av gemenskap med andra. Därför vill vi att vår gemenskap ska vara inkluderande och stöttande i livets olika skeden. Vi vill försöka vara en varm, nära gemenskap. Efter gudstjänstens slut fortsätter vi umgås över fika i kyrkans serveringsdel.

Här du helt ny och inte känner någon är du välkommen att slå dig ner var du vill. Vi vill gärna lära känna dig!

Skatten

Häng med på äventyr med Gud! Barnen har en självklar plats på våra gudstjänster, och varje söndag har vi barnsamling i samband med gudstjänsten.

Vi jobbar i Rörvikskyrkan