Lundagårds kyrkogård i Boden.
Foto: Andreas Nygren

Gravsyn

Varje år ska tillståndet för gravarna på Bodens fem kyrkogårdar inventeras. I år utförs gravsynen den 15-16 augusti.

Det är den som är registrerad som gravrättsägare till en grav som har ansvaret för att graven hålls prydlig och att stenen står stadigt och inte utgör en fara för besökare eller personal på kyrkogården. Varje år görs därför en enkel besiktning av kyrkogården för att uppmärksamma gravar som inte sköts som de ska. Gravsynen utförs av personal från kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med förtroendevalda i kyrkorådet för Svenska kyrkan i Boden. 

De allra flesta gravarna hålls i gott skick men det finns alltid gravar som av olika anledningar inte fått rätt omvårdnad. Efter gravsynen kommer en del gravrättsägare därför att få ett brev med en uppmaning om att snygga upp på egen hand eller teckna ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen, som då klipper gräs och rensar bort ogräs på graven.

Den som struntar i att åtgärda en vanvårdad grav riskerar i förlängningen att förlora gravrätten och kyrkorådet kan besluta om ett återtagande av graven. 

Gravsyn i Boden

15-16 augusti
Gamla kyrkogården vid Överluleå kyrka, Skogskyrkogården, Lundagårds kyrkogård, Edefors kyrkogård och Gunnarsbyns kyrkogård.