Skogskyrkogården i Boden.
Foto: Andreas Nygren

Gravrätter - Skogskyrkogården

Vi söker gravrättsinnehavare på Skogskyrkogården. Skyltar har satts ut på följande gravar:

3   729-730     FORSMAN

3   1304            DAVIDSSON STJÄRNBERG

3   1310            MAGER

3 U 1073          ERIKSSON