Gravrätter - Lundagårds kyrkogård

Vi söker gravrättsinnehavare på Lundagårds kyrkogård. Skyltar har satts ut på följande gravar:

2 01  17         PERSSON, LUNDGREN

2 02  19         HÖÖG, FAHLMAN

2 03  81         EKMAN

2 03  105       SUNDBERG

2 03  176       VIKSTRÖM

2 03  181       ERIKSSON

2 04  34         KRISTOFFERSSON

2 04  78    
 
2 04  89         AHLMQVIST

2 04  100
 
2 04  126       NYBERG

2 04  143       ENGMAN

2 04  207       EIIASSON

2 05  30         NILSSON, RUTH, JOHANSSON, HENRIKSSON

2 05  44         NORDLING

2 05  47         NORDBERG

2 05  56         FORSBERG

2 05  70         HENRIKSSON

2 05  124       JONSSON, JOHANSSON

2 06  20         NORDSTRÖM

2 06  73         SÄVE

2 06  115       ENBOM

2 06  137       RUTHSTRÖM

2 06  197       LUNDKVIST

2 07  12         DAHLSTRÖM

2 07  35         NORDLUND

2 07  63         SANDSTRÖM

2 07  91         NILSSON, EDLUND

2 07  118
 
2 07  123
 
2 07  131       KARLSSON

2 07  140       PETTERSSON, HENRIKSSON

2 07  303       FAHLMAN

2 07  355       GRANSTRÖM

2 07  380       NILSSON

2 07  423       ENGMAN

2 07  446       VÄLIMAA

2 07  554       HANSSON

2 07  590       SVANBERG

2 07  597       NILSSON

2 08  22         HÄLLSTEN

2 08  27

2 08  58         ERIKSSON

2 08  65         GRANE

2 08  104       LINDVALL, MÖLLER

2 08  136       EIJE, ANDERSSON

2 08  156       BERGGREN, STRANDBERG

2 08  183       MARKLUND

2 08  184       HÄGGLUND, ÅSTRÖM

2 09  8            NILSSON,  ADOLFSSON

2 09  22         OLOFSSON

2 09  24         SVENSSON, GRANAT, ÖSTRÖM

2 10  39         JÄHNKE, LINDSTEDT, SVENSSON 

2 10  45         JANSSON

2 10  49         NYSTRÖM

2 10  89         STRANDBERG, KAROLIN

2 10  137       KARLSSON

2 10  163       BORG, PETTERSSON

2 10  164       LÖÖF

2 10  219       KARLSSON

2 10  220       SJÖSTRAND, SELBERG

2 11  38

2 11  41         JOHANSSON

2 11  66         LANDAHL, BLOMSTRAND

2 11  68         HÖÖK, NYBERG, MORELL

2 11  69         OLSSON, GILLE

2 13  101       SELBERG

2 13  275       LIFBOM

2 13  294       VIKSTRÖM, STATTIN

2 13  295       VESTMAN

2 14  130B     ÖHMAN, JOHANSSON

2 L46  60Ö     SEGERSTRÖM

2 L53  99Ö     HOLMSTRÖM
2 L58  28Ö     LUNDBERG

2 L72  2          NILSSON, NILSSON-KÄLL

2 U15  124     ANDERSSON

2 U15  157     SUNDBERG

2 U15  169     BRÄNNMARK