Överluleå kyrka omgiven av den gamla kyrkogården.
Foto: Camilla Arvidsson

Gravrätter - Gamla kyrkogården

Vi söker gravrättsinnehavare på Gamla kyrkogården vid Överluleå kyrka. Skyltar har satts ut på följande gravar:

1 G  115          BRÄNNMAN