Askgravlunden vid Överluleå kyrka.
Foto: Camilla Arvidsson

Gamla kyrkogården, Columbariet och Askgravlunden

Gamla kyrkogården ligger vid Överluleå kyrka och invigdes samma dag som kyrkan. Detta skedde 17 juli 1831. Gravkapellet invigdes 28 juli 1929. På Gamla kyrkogården sker inga nyöppningar av gravar.

Inne i Överluleå kyrka finns det ett columbarium, en gravkammare med urngravar, där det finns möjlighet att placera urnor. Urnorna placeras i fack som sedan stängs igen med ett lock av sten. Columbariet är öppet måndag-söndag kl 9-14, på torsdagar ända till 18.

Sedan sommaren 2014 finns det även en askgravlund här med möjlighet att begrava askor. Här gravsätter man askor utan bestämd gravplats och utan gravrätt. Utsmyckning och ljuständning får ske på bestämda platser. Efter gravsättning placeras en skylt med namn och levnadsår på en av de tre stora minnesstenarna som är placerade där.

Hitta hit:

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se

Ängel på en gravsten.

Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavaren som ser till att gravplatserna är i vårdat skick medan kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av de allmänna ytorna.

Gravsten i behov av säkring.

Gravsäkring

I slutet av sommaren genomförs gravsäkring på kyrkogårdarna i Boden. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar.

Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Vi söker gravrättsinnehavare

Bodens pastorat saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på våra kyrkogårdar. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingsexpeditionen.