Fotografier och film

Så här hanterar vi foton och filmat material i Svenska kyrkan Boden.

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Svenska kyrkan Boden ger ut tidskriften Kyrkfönstret som har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Den lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Svenska kyrkan Boden vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integiteten.

Foton som sparas i Svenska kyrkan Bodens bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.